Investigation of Acids & pH


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigation of Acids & pH
Mô tả Pre-lab/unit investigation of acids and bases.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Acids, Bases, Kw
Mô phỏng Thang đo pH (HTML5)


Tác giả Jon Tietz
Email liên lạc jtietz@bwschools.net
Trường / Tổ chức Baldwin High School
Ngày đăng ký 07/05/2019
Ngày cập nhật 07/05/2019