Investigation of Acids & pH


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Investigation of Acids & pH
वर्णन Pre-lab/unit investigation of acids and bases.
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Acids, Bases, Kw
सादश्य pH (सामु) मापन (HTML5)


लेखक Jon Tietz
शाळा/संस्था Baldwin High School
दाखल दिनांक 5/7/19
आद्यवत 5/7/19