Investigation of Acids & pH


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigation of Acids & pH
Omtale Pre-lab/unit investigation of acids and bases.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Acids, Bases, Kw
Simuleringar pH-skala (HTML5)


Forfattarar Jon Tietz
Skule / Organisasjon Baldwin High School
Lasta opp 07.05.19
Oppdatert 07.05.19