Investigation of Acids & pH


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Investigation of Acids & pH
شرح Pre-lab/unit investigation of acids and bases.
موضوع شیمی
سطح دبیرستان
نوع Guided Activity، آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Acids، Bases، Kw
شبیه سازی ها pH مقیاس (HTML5)


نویسنده Jon Tietz
مدرسه / سازمان Baldwin High School
ارسال شده 5/7/19
بروزرسانی شده 5/7/19