Conductors and Insulators


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conductors and Insulators
Popis Students will use this simulations to find out why some objects are conductors and others are insulators.
Predmet Fyzika
Úroveň K-5
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová battery, circuit, conductors, insulators, voltage
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5)


Autor(i) Yanel Leroux
Škola / Organizácia Hunter College
Dátum odoslania 2.4.2019
Dátum aktualizácie 2.4.2019