Conductors and Insulators


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conductors and Insulators
Beskrivelse Students will use this simulations to find out why some objects are conductors and others are insulators.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord battery, circuit, conductors, insulators, voltage
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), DC kretslaboratorium (HTML5)


Forfattere Yanel Leroux
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 02.04.19
Oppdatert 02.04.19