Conductors and Insulators


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Conductors and Insulators
Опис Students will use this simulations to find out why some objects are conductors and others are insulators.
Предмет Физика
Ниво K-5
Тип Guided Activity, Домашна работа, Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови battery, circuit, conductors, insulators, voltage
Симулации Circuit Construction Kit: DC (HTML5), Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5)


Автори Yanel Leroux
Школо / Организација Hunter College
Поставено 2.4.19
Обновено 2.4.19