Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation” A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation”
Popis Identify parts of linear equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form. Graph and write linear equations using Slope-Intercept or Point-Slope Form.
Predmet Matematika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová equation, graph, linear, lines, point, slope, y-intercept
Simulácia Grafy lineárnej funkcie (HTML5)


Autor(i) Enhui Chu
Škola / Organizácia Louisville Middle School
Dátum odoslania 27.7.2018
Dátum aktualizácie 27.7.2018