Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation” A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation”
Omtale Identify parts of linear equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form. Graph and write linear equations using Slope-Intercept or Point-Slope Form.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord equation, graph, linear, lines, point, slope, y-intercept
Simuleringar Graphing Lines (HTML5)


Forfattarar Enhui Chu
Skule / Organisasjon Louisville Middle School
Lasta opp 27.07.18
Oppdatert 27.07.18