Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation” A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation”
Beskrivelse Identify parts of linear equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form. Graph and write linear equations using Slope-Intercept or Point-Slope Form.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Discussion Prompts, Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord equation, graph, linear, lines, point, slope, y-intercept
Simuleringer Tegne Linjer (HTML5)


Forfattere Enhui Chu
Skole / Organisasjon Louisville Middle School
Lastet opp 27.07.18
Oppdatert 27.07.18