Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation” En gold-star betyder høj kvalitet, undersøgelsesbacerede aktiviteter som følger PhET's retningslinier.


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation”
Beskrivelse Identify parts of linear equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form. Graph and write linear equations using Slope-Intercept or Point-Slope Form.
Emne Matematik
Niveau Gymnasium, Mellemskole
Type Diskussionsprompter, Guidet aktivitet, Laboratorie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord equation, graph, linear, lines, point, slope, y-intercept
Simuleringer Tegning af rette linier (HTML5)


Forfattere Enhui Chu
Skole / organisation Louisville Middle School
Dato for tilmelding 27-07-18
Dato for opdatering 27-07-18