Wave Interference


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave Interference
Popis Students explore wave interference using the waves on a string simulation.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová wave; interference
Simulácia Vlnenie v rade bodov (HTML5)


Autor(i) Shawna Carter
Škola / Organizácia Hobbs High School
Dátum odoslania 2.2.2017
Dátum aktualizácie 2.2.2017