Wave Interference


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Interference
Omtale Students explore wave interference using the waves on a string simulation.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord wave; interference
Simuleringar Bølgje på ein tråd (HTML5)


Forfattarar Shawna Carter
Skule / Organisasjon Hobbs High School
Lasta opp 02.02.17
Oppdatert 02.02.17