Wave Interference


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Interference
Beskrivelse Students explore wave interference using the waves on a string simulation.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord wave; interference
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Shawna Carter
Skole / Organisasjon Hobbs High School
Lastet opp 02.02.17
Oppdatert 02.02.17