States of Matter - Solid,Liquid,Gas


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov States of Matter - Solid,Liquid,Gas
Popis
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Otázky
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Gas, Liquid, Solid
Simulácia Skupenstvo látky


Autor(i) Jeremy Wegner
Škola / Organizácia Winamac Community High School
Dátum odoslania 12.4.2013
Dátum aktualizácie 12.4.2013