States of Matter - Solid,Liquid,Gas


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक States of Matter - Solid,Liquid,Gas
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा, संकल्पना प्रश्न
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Gas, Liquid, Solid
सादश्य पदार्थांच्या स्थिती


लेखक Jeremy Wegner
शाळा/संस्था Winamac Community High School
दाखल दिनांक 4/12/13
आद्यवत 4/12/13