States of Matter - Solid,Liquid,Gas


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter - Solid,Liquid,Gas
Beskrivelse
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Gas, Liquid, Solid
Simuleringer Aggregattilstander


Forfattere Jeremy Wegner
Skole / Organisasjon Winamac Community High School
Lastet opp 12.04.13
Oppdatert 12.04.13