States of Matter - Solid,Liquid,Gas


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter - Solid,Liquid,Gas
Beskrivelse
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Gas, Liquid, Solid
Simuleringer Aggregattilstander


Forfattere Jeremy Wegner
E-post for kontakt wegnerj@epulaski.k12.in.us
Skole / Organisasjon Winamac Community High School
Lastet opp 12.04.13
Oppdatert 12.04.13