Bending Light Exploration Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Bending Light Exploration Lab
Popis INTRODUCTION to LIGHT ENERGY 5th Grade Exploration Lab to discover how a beam of light bends as it travels through different materials.
Predmet Fyzika
Úroveň K-5
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Energy, Light
Simulácia Lom svetla


Autor(i) Cynthia Bordash
Škola / Organizácia Edison Local Schools
Dátum odoslania 2.3.2013
Dátum aktualizácie 2.3.2013