Bending Light Exploration Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Bending Light Exploration Lab
Omtale INTRODUCTION to LIGHT ENERGY 5th Grade Exploration Lab to discover how a beam of light bends as it travels through different materials.
Emne Fysikk
Nivå Barneskule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Light
Simuleringar Bending Light


Forfattarar Cynthia Bordash
E-post for kontakt cbordash@gmail.com
Skule / Organisasjon Edison Local Schools
Lasta opp 02.03.13
Oppdatert 02.03.13