Bending Light Exploration Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Bending Light Exploration Lab
Beskrivelse INTRODUCTION to LIGHT ENERGY 5th Grade Exploration Lab to discover how a beam of light bends as it travels through different materials.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Light
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere Cynthia Bordash
Skole / Organisasjon Edison Local Schools
Lastet opp 02.03.13
Oppdatert 02.03.13