Wave on a string--the basics


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave on a string--the basics
Popis
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová frequency amplitude wavelength speed
Simulácia Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Chris Cochran
Škola / Organizácia Montgomery County Public Schools
Dátum odoslania 28.2.2008
Dátum aktualizácie 28.2.2008