Wave on a string--the basics


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave on a string--the basics
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord frequency amplitude wavelength speed
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Chris Cochran
E-post for kontakt Christopher_Cochran@mcpsmd.org
Skule / Organisasjon Montgomery County Public Schools
Lasta opp 28.02.08
Oppdatert 28.02.08