Wave on a string--the basics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave on a string--the basics
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord frequency amplitude wavelength speed
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Chris Cochran
E-post for kontakt Christopher_Cochran@mcpsmd.org
Skole / Organisasjon Montgomery County Public Schools
Lastet opp 28.02.08
Oppdatert 28.02.08