Photoelectric effect


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Photoelectric effect
Popis
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová photoelectric effect, quantum mechanics, work function
Simulácia Fotoelektrický jav


Autor(i) Jeff Bourne
Kontaktný email bournea@fultonschools.org
Škola / Organizácia Northview High School
Dátum odoslania 9.10.2007
Dátum aktualizácie 9.10.2007