Photoelectric effect


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Photoelectric effect
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द photoelectric effect, quantum mechanics, work function
सादश्य प्रकाशविद्युत परिणाम


लेखक Jeff Bourne
शाळा/संस्था Northview High School
दाखल दिनांक 10/9/07
आद्यवत 10/9/07