Photoelectric effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric effect
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord photoelectric effect, quantum mechanics, work function
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Jeff Bourne
Skule / Organisasjon Northview High School
Lasta opp 09.10.07
Oppdatert 09.10.07