Photoelectric effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric effect
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord photoelectric effect, quantum mechanics, work function
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Jeff Bourne
E-post for kontakt bournea@fultonschools.org
Skole / Organisasjon Northview High School
Lastet opp 09.10.07
Oppdatert 09.10.07