Wave on a String


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave on a String
Popis To study waves and learn the properties of them, including those in reflection and refraction.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Sound, Waves
Simulácia Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Gretchen Swanson
Škola / Organizácia Columbine High School
Dátum odoslania 6.5.2007
Dátum aktualizácie 18.9.2007