Wave on a String


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave on a String
Beskrivelse To study waves and learn the properties of them, including those in reflection and refraction.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Gretchen Swanson
Skole / Organisasjon Columbine High School
Lastet opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07