Wave on a String


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave on a String
Omtale To study waves and learn the properties of them, including those in reflection and refraction.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Gretchen Swanson
Skule / Organisasjon Columbine High School
Lasta opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07