Discover a Spring "Stretching Law" (Hooke


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Discover a Spring "Stretching Law" (Hooke
Popis Inquirey based learning to discover Hooke's Law The student is not told the name of the law as to prevent he or she from simply looking this up from a resource. This activity should be used before the students have been taught anything, including the name, of Hooke's Law.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Algebra, Equations
Simulácia Pružinový oscilátor


Autor(i) Michael Poynter
Škola / Organizácia Evergreen High School, Evergreen, Colorado
Dátum odoslania 29.11.2006
Dátum aktualizácie 18.9.2007