Discover a Spring "Stretching Law" (Hooke


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Discover a Spring "Stretching Law" (Hooke
Opis Inquirey based learning to discover Hooke's Law The student is not told the name of the law as to prevent he or she from simply looking this up from a resource. This activity should be used before the students have been taught anything, including the name, of Hooke's Law.
Przedmiot Fizyka
Poziom Liceum
Rodzaj Laboratorium
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Algebra, Equations
Symulacja(e) Ciężarki na sprężynach


Autorzy Michael Poynter
Szkoła / Organizacja Evergreen High School, Evergreen, Colorado
Data przesłania 06-11-29
Data zaktualizowana 07-09-18