friction and acceleration


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel friction and acceleration
Omtale to know the relationship between friction and acceleration or how friction affects acceleration.
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord friction - force - acceleration
Simuleringar Forces and Motion: Basics


Forfattarar Reem Monther Balata
Skule / Organisasjon UOS
Lasta opp 07.04.21
Oppdatert 07.04.21