friction and acceleration


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक friction and acceleration
वर्णन to know the relationship between friction and acceleration or how friction affects acceleration.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro, पदवीपूर्व - प्रगत
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द friction - force - acceleration
सादश्य Forces and Motion: Basics


लेखक Reem Monther Balata
शाळा/संस्था UOS
दाखल दिनांक 4/7/21
आद्यवत 4/7/21