friction and acceleration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel friction and acceleration
Beskrivelse to know the relationship between friction and acceleration or how friction affects acceleration.
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord friction - force - acceleration
Simuleringer Forces and Motion: Basics


Forfattere Reem Monther Balata
Skole / Organisasjon UOS
Lastet opp 07.04.21
Oppdatert 07.04.21