Atoms


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Atoms
Omtale
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Atoms, diagram., electron, neutron, periodic table, proton
Simuleringar Bygg eit atom (HTML5), Build an Atom


Forfattarar Ghalya Alzarooni
Skule / Organisasjon Ghalya Khalid Alzarooni
Lasta opp 15.11.20
Oppdatert 15.11.20