Atoms


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Atoms
Beskrivelse
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Atoms, diagram., electron, neutron, periodic table, proton
Simuleringer Bygg et atom (HTML5), Bygg et atom


Forfattere Ghalya Alzarooni
Skole / Organisasjon Ghalya Khalid Alzarooni
Lastet opp 15.11.20
Oppdatert 15.11.20