Atoms


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Atoms
Опис
Предмет Физика, Хемија
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед, Додипломски - Напредно
Тип Домашна работа, Лабораторија
Траење 90 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Atoms, diagram., electron, neutron, periodic table, proton
Симулации Направи атом (HTML5), Направи атом


Автори Ghalya Alzarooni
Контакт е-маил Ghalya.alzaro0oni@gmail.com
Школо / Организација Ghalya Khalid Alzarooni
Поставено 15.11.20
Обновено 15.11.20