Atoms


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Atoms
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro, पदवीपूर्व - प्रगत
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Atoms, diagram., electron, neutron, periodic table, proton
सादश्य अणु बनवा (HTML5), अणु बनवा


लेखक Ghalya Alzarooni
संपर्क ईमेल Ghalya.alzaro0oni@gmail.com
शाळा/संस्था Ghalya Khalid Alzarooni
दाखल दिनांक 11/15/20
आद्यवत 11/15/20