Electromagnetic waves and radio frequencies


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Electromagnetic waves and radio frequencies
Omtale Used with 10th grade physical science students.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, wavelength
Simuleringar Radio Waves & Electromagnetic Fields


Forfattarar Eric Perez
Skule / Organisasjon Galena High School
Lasta opp 12.05.17
Oppdatert 12.05.17