Electromagnetic waves and radio frequencies


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electromagnetic waves and radio frequencies
Beskrivelse Used with 10th grade physical science students.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, wavelength
Simuleringer Radio Waves & Electromagnetic Fields


Forfattere Eric Perez
Skole / Organisasjon Galena High School
Lastet opp 12.05.17
Oppdatert 12.05.17