Electromagnetic waves and radio frequencies


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Electromagnetic waves and radio frequencies
वर्णन Used with 10th grade physical science students.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द amplitude, frequency, wavelength
सादश्य रेडीओ तरंग आणि विद्युतचुंबकिय क्षेत्र


लेखक Eric Perez
शाळा/संस्था Galena High School
दाखल दिनांक 5/12/17
आद्यवत 5/12/17