Number Talks


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.Tittel Number Talks
Omtale Examples of number talks using Make A Ten
Emne Matematikk
Nivå Barneskule
Type Anna, Demonstrasjon, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord number sense, number tlaks
Simuleringar Make a Ten (HTML5)


Forfattarar Beth Stade
E-post for kontakt bethstade@comcast.net
Skule / Organisasjon school
Lasta opp 03.03.17
Oppdatert 03.03.17