Number Talks


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Number Talks
Mô tả Examples of number talks using Make A Ten
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Khác
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá number sense, number tlaks
Mô phỏng Tạo ra 10 (HTML5)


Tác giả Beth Stade
Email liên lạc bethstade@comcast.net
Trường / Tổ chức school
Ngày đăng ký 03/03/2017
Ngày cập nhật 03/03/2017