Number Talks


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Number Talks
Beskrivelse Examples of number talks using Make A Ten
Emne Matematikk
Nivå Barneskole
Type Annet, Demonstrasjon, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord number sense, number tlaks
Simuleringer Make a Ten (HTML5)


Forfattere Beth Stade
E-post for kontakt bethstade@comcast.net
Skole / Organisasjon school
Lastet opp 03.03.17
Oppdatert 03.03.17