Number Talks


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक Number Talks
वर्णन Examples of number talks using Make A Ten
विषय गणित
स्तर प्राथमिक
प्रकार इतर, गृहपाठ, प्रात्यक्षिक
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द number sense, number tlaks
सादश्य १० बनवा (HTML5)


लेखक Beth Stade
संपर्क ईमेल bethstade@comcast.net
शाळा/संस्था school
दाखल दिनांक 3/3/17
आद्यवत 3/3/17