Number Talks


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.Naslov Number Talks
Opis Examples of number talks using Make A Ten
Subjekt Matematika
Nivo K-5 (OŠ)
Tip Demonstracija, Domaći zad., Ostalo
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi number sense, number tlaks
Simulacije Dopuni do 10 (HTML5)


Autori: Beth Stade
Kontakt e-mail bethstade@comcast.net
Škola / Organizacija school
Poslato 3/3/17
Obnovljeno 3/3/17