Force, Mass, Acceleration


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Force, Mass, Acceleration
Omtale Students explore the relationship between force and acceleration. They derive the F=ma equation.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord 2nd Law, Acceleration, Force, Inertia
Simuleringar Forces and Motion: Basics


Forfattarar CL Stephenson
Skule / Organisasjon DISD
Lasta opp 20.10.14
Oppdatert 21.10.14