Force, Mass, Acceleration


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Force, Mass, Acceleration
Opis Students explore the relationship between force and acceleration. They derive the F=ma equation.
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola), Middle School (Srednja škola)
Tip Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi 2nd Law, Acceleration, Force, Inertia
Simulacije Sile i kretanje - Osnove


Autori: CL Stephenson
Škola / Organizacija DISD
Poslato 10/20/14
Obnovljeno 10/21/14