Force, Mass, Acceleration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Force, Mass, Acceleration
Beskrivelse Students explore the relationship between force and acceleration. They derive the F=ma equation.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord 2nd Law, Acceleration, Force, Inertia
Simuleringer Forces and Motion: Basics


Forfattere CL Stephenson
Skole / Organisasjon DISD
Lastet opp 20.10.14
Oppdatert 21.10.14